RESERVATIONS

TEL: + 30 22220 91935, +30 6974799690 or +30 6976631634
In charge: Sotirios Evgenikos, Georgia Mavrikou
Email: anemonisia@gmail.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Skyros